תנאי שימוש

האתר travelphoto.gr (www.travelphoto.gr) מציעה באמצעותה את שירותיה במסגרת תנאי השימוש הבאים. כל מבקר באתר הנ"ל חייב לקרוא וללמוד תנאים אלה בקפידה, לפני ביקור או שימוש בדפים שלו, ובמקרה של אי הסכמה, אסור להשתמש בהם. אחרת, יש להניח שהוא מקבל אותם במפורש וללא תנאי ונותן את הסכמתו. תנאי השימוש הבאים חלים על כל תוכנו travelphoto.gr. בהתאמה, חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת, ועל המשתמשים/מבקרים תמיד לבדוק אם יש שינויים אפשריים, ואם הם ממשיכים להשתמש, ההנחה היא שהם מקבלים במפורש וללא תנאי את התנאים וההגבלות שהשתנו.

עוגיות
זכויות יוצרים
כל הטקסטים שלו travelphoto.gr מוגנים בזכויות יוצרים בהתאם לחוק 2121/93. כל טקסט של האתר הוא קניין רוחני של מייסדו travelphoto.gr. כל התמונות פורסמו ב travelphoto.gr שייך ל travelphoto.gr והצלם בעוד השימוש בהם על ידי כל אדם ובכל דרך, ללא אישור בכתב ממייסדו אסור במפורש travelphoto.gr! כל הדפים שלו travelphoto.gr כמו מאמרים ואזורים אחרים, מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק אותם.

יתרונות
חברתנו מספקת למבקרים באתר travelphoto.gr אוסף עשיר של שירותים, דפים, אפשרויות ו/או משאבים לרבות כלי תקשורת שונים ועוד. בדפים שלה travelphoto.gr כלולות מודעות מכל הסוגים. שירותים קיימים וכל שירותים חדשים הכלולים ב travelphoto.gr בכפוף לתנאי שימוש אלה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

גישה - סיור באחריות המבקרים.
המבקר אחראי לגשת לשירותיו travelphoto.gr תוך שהוא האחראי הבלעדי על הציוד האישי שלו באמצעים הטכנולוגיים הדרושים המאפשרים לו גישה לשירותיו travelphoto.gr.

האורחים מסכימים לא להשתמש בשירותיו travelphoto.gr ל:
1. פרסום, פרסום, שליחה, שידור או שימוש בכל שיטה אחרת לפרסום תוכן שאינו חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מזיק, משמיץ, וולגרי, אלים, פוגעני, גזעני או נתון לגינוי אחר, מפר את הפרטיות והפרטיות; הנתונים האישיים של אחרים, גורם לרגשות שנאה ו/או כל עבירה פלילית מומלצת אחרת.
2. גרימת נזק לקטינים בכל דרך שהיא.
3. חיקוי של כל אדם משפטי או טבעי או הצהרה כוזבת על זהות המבקר או הצהרה מטעה לגבי מערכת היחסים ו/או שיתוף הפעולה של המבקר עם אדם משפטי או טבעי אחר.
4. זיוף או שינוי אחר של תעודות זהות מבקרים על מנת להטעות באשר למקור התוכן המועבר באמצעות שירותיו travelphoto.gr.
5. פרסום, פרסום, שליחה, העברה או שימוש בשיטה אחרת להתקנת תוכן על ידי אדם שאין לו זכות להנגיש תכנים כאמור על פי חוק או על בסיס סודי.
6. פרסום, פרסום, שליחה, העברה או שימוש בכל שיטה אחרת להתקנת תוכנה או תוכן מכל צורה (טקסט, תמונה, אודיו, וידאו, אנימציה) המפרים זכויות יוצרים כלשהן של ישות כלשהי (לרבות סודות מסחריים).
7. פרסום, פרסום, שליחה, העברה או שימוש בכל שיטה אחרת להתקנת פרסום לא רצוי או לא מורשה או תוכן פרסומי אחר, שליחת מיילים לא רצויים ולא מוזמנים וכל צורה אחרת של קידום לא רצוי.
פרסום, פרסום, שליחה, העברה או שימוש בכל שיטה אחרת להתקנה ו/או קידום ו/או הפצה של תוכן המכיל וירוסים דיגיטליים או כל קוד אלקטרוני אחר, קבצים או תוכנות שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את פעולת כל תוכנה או ציוד מחשב או ציוד טלקומוניקציה.
9. הפרעה לשירותים או שיבוש שירותים או שרתים או רשתות המחוברים לשירותיה travelphoto.gr או עמידה בתנאים, הנהלים וכללי השימוש ברשתות אלו.

המבקר שלו travelphoto.gr מבין ומקבל את זה travelphoto.gr אינו בודק מראש את התוכן, אלא שה- travelphoto.gr ושותפיה שומרים לעצמם את הזכות (ולא את החובה) לאפשרות הבלעדית לסרב לפרסום/פרסום או העברה או מחיקה של כל תוכן זמין דרך השירותים שלה. travelphoto.gr. וגם ה travelphoto.gr ושותפיה שומרים לעצמם את הזכות למחוק כל תוכן שמפר את תנאי השימוש הללו. המבקר מבין ומקבל כי עליו להעריך ולהיות אחראי לכל סיכון שעלול לנבוע משימוש בתוכן כלשהו, ​​לרבות כל החלטה להסתמך על נכונותו, השלמות ו/או התועלת של כל תוכן. במובן זה, המבקר מבין ומקבל שהוא לא יכול להסתמך על התוכן שנוצר על ידי travelphoto.gr או הוגש לפרסום בו, כולל המידע הזמין ב travelphoto.gr, דפי משתמשים וכל שאר השירותים שלו travelphoto.gr.

המבקר מבין ומקבל את האופי הבינלאומי של האינטרנט (אינטרנט) ומחויב לכבד ולקפיד על כללי האתיקה המקומיים של כל מדינה. באופן ספציפי, המבקר מתחייב לעקוב בנאמנות אחר החקיקה לגבי העברת נתונים מיוון ואירופה למדינות שלישיות.

נזק - פיצוי
המבקר שלו travelphoto.gr מבין ומקבל את האחריות הבלעדית לפצות travelphoto.gr ומקורביו לכל מחלוקת משפטית שתתעורר בינו לבין צדדים שלישיים עקב התכנים שהעמיד לרשותו לפרסום, פרסום או העברה אחרת באמצעות שירותיו. travelphoto.gr.

התחלה-סיום של שירותים
זה travelphoto.gr שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להשעות זמנית או לצמיתות חלק משירותיה או את כל השירותים שלה עם או בלי הודעה למשתמשים/חברים. המבקר מבין ומקבל זאת travelphoto.gr שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק את השימוש בסיסמאות/שירותיו ו/או להפסיק את הפצת תכניו למשתמשים/חברים הסבורים כי הפרו את האותיות ואת רוחם של תנאי שימוש אלה.

מערכת יחסים עם צדדים שלישיים
זה travelphoto.gr אין כל אחריות לתקשורת של המבקר עם ספקי השירות של צד שלישי המפורסמים ב travelphoto.gr ולכל עסקה מסחרית שעלולה לנבוע מהיחסים ביניהם.

זכויות קניין רוחני ותעשייתי - סימני מסחר
כל תוכנו travelphoto.gr, לרבות תמונות, גרפיקה, תצלומים, שרטוטים, טקסטים, שירותים הניתנים ובכלל כל הארכיונים של אתר זה, הינם זכויות יוצרים, סימנים מסחריים של מוצרים ושירותים וכן סימנים מסחריים של travelphoto.gr ומוגנים על ידי ההוראות הרלוונטיות של החוק היווני, החוק האירופי והאמנות והאמנות הבינלאומיות. לפיכך, אין לנצל, להעתיק, לשנות, לשכפל, לפרסם מחדש או "להעלות", לשדר או להפיץ אף אחד מהם בכל דרך או חלק. חריג הוא המקרה של אחסון פרטני של עותק בודד של התוכן במחשב אישי פשוט, לשימוש אישי ולא ציבורי או מסחרי וללא מחיקת ציון מקורם מהאתר. travelphoto.gr, מבלי לפגוע בכל דרך בזכויות הקניין הרוחני והתעשייתי הרלוונטיים. המוצרים או השירותים האחרים המוזכרים בדפי האינטרנט של צומת זה ונושאים את סימני הארגונים, החברות, השותפים, העמותות או הפרסומים בהתאמה, הם קניין רוחני ותעשייתי משלהם, ולפיכך, גופים אלו נושאים באחריות הרלוונטית. המבקר מבין ומקבל כי לא ניתנת לו הזכות לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש ו/או לנצל באופן מסחרי את תוכנו כולו או חלקו בכל דרך שהיא. travelphoto.gr.

הגבלת אחריות
זה travelphoto.gr אינה מתחייבת כי הדפים, השירותים, האפשרויות והתכנים יינתנו ללא הפרעה, ללא טעויות וכי טעויות יתוקנו באופן מיידי. וגם ה travelphoto.gr אינה מתחייבת שאותו או כל אתר קשור אחר או השרתים דרכם הם זמינים למבקרים, אינם מכילים "וירוסים" או רכיבים מזיקים אחרים. ה travelphoto.gr, הגם שהיא מתחייבת לעשות כל מאמץ סביר, אינה מבטיחה בשום אופן את נכונותם, שלמותם או זמינות התכנים, הדפים, השירותים, האפשרויות או תוצאותיהם.

חריגה של אחריות למידע/ייעוץ
התוכן והמידע הכלולים ב travelphoto.gr מהווים הצעה למבקר בו travelphoto.gr ובאופן כללי לקהילת משתמשי האינטרנט ואין להתפרש בשום מקרה כמידע ו/או עצה תקפים ולא להסתיר בשום אופן הסתה כלשהי לעסק או מעשים לא ספציפיים. ה travelphoto.gr מתחייבת על איסוף, עיבוד והפצה של תכניו, אך מבלי להבטיח בשום אופן את שלמותו, שלמותו, נאותותו ובכלל התאמתו והעדר טעויות אפשריות, הרבה יותר בשל נפחו הגדול במיוחד. לכן, המבקרים שלה travelphoto.gr, המשתמשים בשירותיה מיוזמתם, לוקחים על עצמם את האחריות הרלוונטית להצלבת המידע הנמסר.

"קישורים" לאתרים אחרים
זה travelphoto.gr אינה שולטת בזמינות, בתוכן, במדיניות הפרטיות, באיכות ובשלמות השירותים של אתרי אינטרנט ודפים אחרים אליהם היא מפנה באמצעות "קישורים", היפר-קישורים או מודעות באנר. לפיכך, בכל בעיה שתתרחש במהלך ביקורו/שימושו, על המשתמש לעבור ישירות לאתרי האינטרנט ולעמודים המתאימים, אשר אחראים באופן מלא לאספקת שירותיו. ה travelphoto.gr בשום פנים ואופן אין לאשר או לקבל את זה על ידי התוכן או השירותים של אתרי האינטרנט והדפים אליהם הוא מפנה או מקושר אליהם בכל דרך אחרת.

שירותים ודפים בעלי אופי ותכנים אישיים
המבקר מבין ומקבל זאת travelphoto.gr רשאית לאמץ תנאי שימוש חדשים בשירותיה לרבות מגבלות הזמן שיש לשמור בשירותיה travelphoto.gr, הודעות, דפי משתמש ו/או כל תוכן אחר שפורסם ו/או פורסם על ידי המשתמש/חבר. ה travelphoto.gr שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את מגבלות שטח אחסון התוכן הניתן באמצעות שירותיה למשתמשים/חברים.

הערות
זה travelphoto.gr מספק למבקרים את האפשרות לכתוב הערות משלהם, תוך שהוא מאפשר להם לקחת חלק בדיון עם הערות שנוצרו על ידי משתמשים אחרים על ידי שליחת הערות כתובות בתוך המאמרים המאפשרים להגיב. האורחים שלו travelphoto.gr עליהם לציית לכללי התנהגות טובה והגינות ולא לעסוק בפורמליות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות. ה travelphoto.gr שומרת לעצמה את הזכות לאסור או להפריע להצגת הודעת הטקסט במקרה של הפרה של התנאים לעיל. ה travelphoto.gr בשום מקרה לא ניתן להתייחס לכך שהוא מקבל או מחבק בשום אופן את הרעיונות או התפיסות האישיות המובעים במרחבים אלה. המבקרים בשירותים הרלוונטיים שומרים לעצמם את זכות הקניין הרוחני בדעות המובעות בהודעותיהם. במקרה של travelphoto.gr לקבל הודעה כי התוכן של כל הודעה(ות) שפורסמה/פורסמה על ידי משתמשים חברים פוגע בצדדים שלישיים, שומר לעצמו את הזכות למחוק מיד את ההודעה או אפילו את החשבון של המשתמש שיצר אותה.

החוק החל ותנאים אחרים
תנאי השימוש לעיל travelphoto.gr, כמו גם כל תיקון לו, נשלטים ומוסיפים על ידי החוק היווני, חוקי האיחוד האירופי ואמנות בינלאומיות רלוונטיות. כל הוראה מהתנאים לעיל הופכת בניגוד לחוק, מפסיקה להיות תקפה אוטומטית ומוסרת מההווה, מבלי לפגוע בכל מקרה בתוקפם של התנאים האחרים. זה מהווה את כל ההסכם ביניהם travelphoto.gr והמבקר/משתמש בדפיו ובשירותיו ומחייב אותם בלבד. שום שינוי של תנאים אלה לא ייחשב ולא יהווה חלק מהסכם זה אלא אם כן הוא נעשה בכתב ושולב בו.

מדיניות פרטיות
הַקדָמָה
הצהרת פרטיות זו מכסה את כל הנתונים האישיים של המבקרים שנאספו במהלך הביקור והשימוש בשירותים ובדפי האתר travelphoto.gr. הצהרה זו מכסה גם את התנאים לאיסוף, עיבוד וניהול הנתונים האישיים של המבקרים על ידי travelphoto.gr לכל החברות הקשורות אליו. הצהרה זו אינה מכסה בשום צורה את מערכת היחסים בין המבקרים בה travelphoto.gr וכל שירות שאינו נתון לשליטתה ו/או לבעלותה travelphoto.gr. בהינתן אופי ונפח האינטרנט, בכל נסיבות, לרבות רשלנות, ה travelphoto.gr המבקר בדפיו, השירותים, האפשרויות והתכנים שלו אינו אחראי לכל סוג של נזק travelphoto.gr בו הוא ממשיך ביוזמתו ובהכרת תנאי ההווה.

פִּרסוּם
זה travelphoto.gr אינה אחראית למדיניות הפרטיות הננקטת על ידי מפרסמים בהתנהלותם עם מבקרים בשירותים אלה.

מידע שימושי על שימוש ב-COOKIES בכתובת travelphoto.gr
זה travelphoto.gr עשוי להשתמש בעוגיות כדי לזהות את המבקר/משתמש בשירותים ודפים מסוימים travelphoto.grקובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים המותקנים במחשב או במכשיר האלקטרוני שלך, דרך הדפדפן שלך, כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. קובצי Cookie עוזרים לנו לאסוף מידע הדרוש למדידת יעילות האתר שלנו, לשיפור ושדרוג התוכן שלו, להתאים אותו לביקוש ולצרכים של המשתמשים וכן למדוד את יעילות ההצגה והקידום של אתר האינטרנט שלנו בשלישית. אתרי מסיבות.אין travelphoto.gr נעשה שימוש בקובצי Cookie של Google Analytics ופרסום (Google Adsense).
אף אחד מקבצי העוגיות המשמשים באתר שלנו לא אוסף מידע המזהה אותך באופן אישי. הם משמשים רק למטרות סטטיסטיות ופרסומיות, על מנת לקבוע את התחומים בהם שירותיה travelphoto.gr שימושיים או פופולריים או למטרות שיווקיות (הצגת מודעות הקשורות לתחומי העניין של המבקר).
המבקר שלו travelphoto.gr יכול להגדיר את השרת (דפדפן) שלו באופן כזה שיזהיר אותו על השימוש בעוגיות בשירותים ספציפיים travelphoto.gr או לא לאפשר קבלת השימוש בעוגיות בכל מקרה. במקרה המבקר של השירותים והדפים הספציפיים שלו travelphoto.gr אינו מעוניין להשתמש בקובצי Cookie לצורך זיהויו, אינו יכול לגשת יותר לשירותים אלו. התפריטים של רוב הדפדפנים מספקים אפשרויות כיצד לנהל קובצי Cookie. אפשרויות אלו משתנות בהתאם לדפדפן כיצד לשנות את ההגדרות בהתאם לדפדפן שבו אתה משתמש

בהתאם לאפשרויות שניתנו לך מהדפדפן שבו אתה משתמש, תוכל לאפשר התקנת קובצי Cookie, לבטל/למחוק קיימים או לקבל הודעה בכל פעם שאתה מקבל קובצי Cookie. הוראות לניהול ומחיקה של קובצי Cookie נמצאות בדרך כלל בתפריט "עזרה", "כלים" או "עריכה" של הדפדפן. תוכל גם למצוא הנחיות מפורטות יותר בכתובת www.youronlinechoices.com/gr אשר מסביר בפירוט כיצד לבדוק ולמחוק קבצי Cookie ברוב הדפדפנים.

שים לב שבמקרה שתדחה או תשבית את העוגיות של האתר שלנו, הפונקציונליות של האתרים עלולה לאבד חלקית. כמו כן, השבתת קטגוריית קובצי Cookie או קובצי Cookie אינה מוחקת את ה-cookie מהדפדפן. מהלך כזה צריך להיעשות על ידך, לשנות את הפונקציות הפנימיות של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שיחות באמצעות תגובות (תגובות)
זה travelphoto.gr רשאית להקליט את תוכן ההודעות שנשלחו על ידי המבקרים בשירותים הרלוונטיים אך ורק לצורך איתור הפרות של תנאי השימוש שלהם, כפי שנקבעו בפרט בתנאי השימוש, וללא מטרה אחרת. ה travelphoto.gr אסור לחשוף את תוכן ההודעות הרלוונטיות לצדדים שלישיים, אלא אם כן הסכמת המחבר.

"קישורים" לאתרים אחרים
זה travelphoto.gr כולל קישורים ("קישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (אתרים), שאינם נשלטים על ידי אותם אלא על ידי צדדים שלישיים (אנשים טבעיים או משפטיים). בשום מקרה הוא לא אחראי travelphoto.gr לתנאי ההגנה על הנתונים האישיים של המבקרים שגופים אלה עוקבים אחריהם.

כתובות IP
כתובת ה-IP שדרכה יש למבקר/מחשב המשתמש גישה לאינטרנט ולאחר מכן אל travelphoto.gr נשמר מסיבות טכניות ומשמש אך ורק לאיסוף סטטיסטיקות.

החוק החל
ניהול והגנה על הנתונים האישיים של המבקר/המשתמש בשירותיו travelphoto.gr כפוף לתנאי סעיף זה וכן להוראות הרלוונטיות של המשפט היווני, הקהילתי והבינלאומי, כפי שהם חלים מעת לעת. תנאים אלו מנוסחים תוך התחשבות הן בהתפתחות המהירה של הטכנולוגיה ובפרט של האינטרנט והן ברשת הקיימת - אם כי לא מפותחת - של תקנות משפטיות בנושאים אלו. בהקשר זה, כל הסדרים רלוונטיים יהיו נושא סעיף זה. בכל מקרה ה travelphoto.gr שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההגנה על נתונים אישיים, לאחר יידוע המבקרים ובמסגרת החוק הקיימת או האפשרית. אם מבקר אינו מציית לתנאי ההגנה על נתונים אישיים המופיעים כאן, אסור לו להשתמש בשירותיו travelphoto.gr.

כתוב הערה

כתובת הדוא"ל שלך לא פורסמה. שדות חובה מסומנים עם *